Koła zębate z plastiku

Koła zębate z plastiku              

Koła zębate z plastiku wykonujemy frezuwaniem na urządzeniu do dzielena,gdzie frezem tarczowym o kształcie danego modułu i zęba kolejno obrabiane są poszczególne zęby. Zęby te są niemal tak samo dokładne, jak produkowane metodą obwiedniową. Maksymalna niedokładność wynosi 0.05 mm, co w przypadku kół z tworzywa nie ma wpływu na nic, ponieważ są przeznaczone do niskich obrotów.

08062009149_400 08062009150_400_01

Koła te produkujemy najczęściej z materiału PP lub PE, na życzenie klienta są możliwe też inne materiały. Koła zębate produkowane w ten sposób nie wymagają wiele czasu ani kosztów finansowych, są dokładne i wysokiej jakości. Maksymalna średnica tych kół zębatych wynosi 560mm a grubość ok. 50mm, ale to zależy do średnicy koła zębatego. Do średnicy 400mm jesteśmy w stanie wyprodukować długości do 500mm, w przypadku większych średnic długość znacznie się skraca.

Uwaga: Ten sposób produkcji jest wykorzystywany zwłaszcza do produkcji seryjnej.

08062009152_400 08062009153_400

Takie koła zębate produkujemy też frezując frezami trzpieniowymi, kiedy obrabiarka sterowana komputerowo na podstawie współrzędnych eksportowanych z programu AutoCAD stopniowo frezuje koło. Ta metoda jest mniej dokładna i bardziej czasochłonna. Takie koła produkujemy do średnicy 480mm i maks. grubości 30mm.

Uwaga: Ten sposób produkcji jest stosowany zwłaszcza do produkcji jednostkowej.

(ilustracja zostanie dodana jak najwcześniej