Linie do metalizacji galwanicznej

Linie do metalizacji galwanicznej             

 

Już od szeregu lat nasza firma zajmuje się produkcją i montażem kompletnych linii przeznaczonych do metalizacji galwanicznej materiałów metalowych. Wielkość i liczba poszczególnych wanien i wynikająca z tego całkowita zabudowana powierzchnia zależy od rodzaju i ilości wyrobów, które zamierzamy metalizować galwanicznie na linii oraz od rodzaju wykończenia powierzchni.

image003_400

Projektując linię trzeba wiedzieć, jaki typ wyrobów będzie na linii metalizowany. Z tego wynikają minimalne wymiary wewnętrzne wanny, które muszą być jeszcze zwiększone, jeżeli wanna jest wyposażona w ogrzewanie lub mieszanie kąpieli. Wanny produkujemy najczęściej z polipropylenu PP, które są stosowane najczęściej. Wanna składa się ze stalowej podstawy spawanej z części normalizowanych i pokrytej PP tak, aby nie doszło do kontaktu stali z kąpielami chemicznymi. Do tej podstawy jest przyspawane dno z PP, nachylone w stronę otworu spustowego tak, aby wannę można było całkowicie opróżnić i wyczyścić. Do dna przyspawany jest płaszcz, który jest po obwodzie wzmocniony stalowymi usztywnieniami pokrytymi PP, jak piętro na ilustracji poniżej.

image023_400

Miarodajnymi danymi określającymi całkowitą wielkość wanny są jej wymiary wewnętrzne: szerokość (wymiar wanny w płaszczyźnie prostopadłej do toru jazdy manipulatora) /długość / głębokość. Wanny są standardowo wyposażane w zawory kulowe spustowe DN 50. z PP

Kształt wanny zależy od operacji, która będzie w niej wykonywana. Np. wanny do płukania posiadają kieszeń upustową. Zanieczyszczona woda jest odprowadzana do rurociągu odpadowego lub jest doprowadzana do specjalnego urządzenia, gdzie jest oczyszczana i za pomocą pompy odprowadzana do ponownego wykorzystania w linii. Produkujemy wanny jednopozycyjne lub wielopozycyjne. Poszczególne pozycje mogą być oddzielone przegrodami. W zależności od procesu metalizacji wanny wyposaża się w osprzęt. Do standardowego wyposażenia należą np. gniazda podpierające, gniazda przewodzące, rejestratory ogrzewania lub chłodzenia, klarowanie, mieszanie ejektorowe, czujniki temperatury i poziomu, automatyczne uzupełnianie kąpieli, mechaniczny ruch pręta katodowego, filtracja itd.

image013_400 image011_400

Wanny są wyposażane w gniazda katodowe i anodowe tak, jak tego wymaga proces metalizacji. W gniazdach są ułożone pręty katodowe z zawieszonymi wyrobami lub bębnami do metalizacji. Manipulacja prętami katodowymi lub bębnami jest prowadzona wyłącznie za pomocą manipulatorów, które można podzielić na dwie kategorie. Najczęściej jest to manipulator podwieszany, jeżdżący po torze zawieszonym nad linią, jaki przedstawiono na  poniższym rysunku.

image017_400

Drugim typem jest manipulator portalowy, który jeździ po torze umieszczonym obok wanny na poziomie jej górnej krawędzi. To bardziej złożone rozwiązanie, stosowane jest tylko wtedy, kiedy w hali nie ma miejsca na manipulator podwieszany. Manipulacja prętami lub bębnami może być przeprowadzana w zależności od zastosowanego programu automatycznie, półautomatycznie lub ręcznie. Manipulatory posiadają urządzenia do jazdy i podnoszenia tak, aby najlepiej spełniały wymagania klienta.

Do odprowadzania par, które powstają w niektórych kąpielach w trakcie procesu metalizacji, linia jest standardowo wyposażona w urządzenia do odciągania. Najczęściej stosowany układ przedstawiono na rysunku.

image015_400

Urządzenie to składa się z ram odciągowych, które umieszcza się na krawędzi wanien, w których powstają pary. Te ramy odciągu mają w bocznych ścianach otwory, którymi są zasysane pary. W przedniej części ramy znajduje się otwór zatykany korkiem, który służy do konserwacji urządzenia.

image009_400

Ramy odciągowe są podłączone za pomocą elastycznych węży do rurociągu zbiorczego. Tam pary są odprowadzane za pomocą wentylatora poza przestrzeń roboczą galwanizerni. Odciąg jest podciśnieniowy. Mniej częstym wariantem odciągu jest jego wbudowanie do ścian bocznych wanny tuż pod jej krawędzią. Jest stosowany tam, gdzie istnieje niebezpieczeństwo uszkodzenia ram odciągowych podczas manipulacji wyrobami. Taka sytuacja może wystąpić np. podczas bezpośredniego wkładania dużych wyrobów do wanny za pomocą suwnicy lub innych, podobnych urządzeń podnośnikowych. Wanny można wyposażyć w zamykane wieka tak, aby skuteczność odciągania była jak największa. 

Linie są najczęściej ustawiane na konstrukcjach stalowych, jak przedstawiono na poniższym rysunku.

image021_400

Konstrukcja stalowa umożliwia ustawienie wanien na potrzebnej wysokości i jednocześnie wystarczające nachylenie rurociągu odpadowego. Jest wykonana ze stali lub stali nierdzewnej. Materiał podstawowy jest po piaskowaniu i pokryty warstwą kwasoodporną. Między konstrukcję i wanny wkładana jest jeszcze folia PVC, aby kapiący elektrolit nie działał bezpośrednio na konstrukcję stalową.

image025_400

Po jednej stronie linii, która posiada wszelkie elementy do obsługi, takie jak zawory sprężonego powietrza, wody lub zawory spustowe wanien, znajduje się pomost dla obsługi. Wysokość pomostu zależy od wysokości górnej krawędzi wanien od podłogi. Odległość rusztu pomostu dla obsługi widać na rysunku.

image005_400

Od górnej krawędzi wanny bywa ok. 1000mm, ewentualnie według życzenia klienta. Pomost bywa wyposażony w poręcz, cokół i schody. Najczęściej stosowane szerokości pomostów dla obsługi wynoszą 800 lub 1000 mm. Ruszty mogą być z tworzywa sztucznego lub stali, ocynkowanej ogniowo.