Lůžka elektrovodná, plastová

Elektrovodná lůžka
 Lůžka elektrovodná slouží k přenosu elektrického proudu, potřebného pro galvanické pokovování, ze zdroje na pokovovací zařízení.

Elektrovodná lůžka vyrábíme katodová nebo anodová. části lůžka, které slouží pro přenos elektrického proudu, jsou vyrobeny z mědi popř z bronzu, čímž je zaručena výborná vodivost. Naše elektrovodná lůžka jsoou schopna přenašet až 8000 A. V nabídce jsou lůžka s pneumatickým či mechanickým přítlakem. Některé typy lůžek umožňují použití vnitřního chlazení, což zvyšuje jejich životnost a lepší přenos proud.

V naší nabídce jsou obsažena elektrovodná lůžka pro tři základní typy zakončení katodových či anodových tyčí, popř. pokovocích bubnů: klínové, nožové či kruhové (tyčové).

Vždy je nutné dbát aby při montáži byla pod elektrovodným lůžkem izolační podložka s vysokou odolnosti vůči teplotě. Je třeba brát v úvahu, že znečištěním těchto lůžek muže dojít ke vzniku přechodových proudů a přehřívání lůžka.V krajním případě by nedostatečné tepelné izolaci mohlo dojít k vznícení vany a následnému požáru!!

Dále se doporučuje pod tuto tepelně izolační podložku dát ještě gumovou podložku.Toto se týká plastových van jejichž horní okraj tvoří ocelová výztuha obalená plastem. Utěsní se tak prostor mezi šroubem a průchozím otvorem pro šroub a zamezí se tak vtékání chemikálií na ocelovou výztuhu.

Vzhledem k možným problémům je nutné všechny elektrovodná lůžka pravidelně čistit a doporučuje se mazání elektrovodnou vazelínou.

 

Nožové lůžko s mechanickým přítlakem

 

Lůžko se vyznačuje svou jednoduchou konstrukcí a poměrně malou zastavěnou plochou. Dostatečný přítlak měděných kontaktů na katodovou tyč je vyvozen pomocí pružin. Diky vyšší propustnostiměděných kontaktů má lůžko kompaktnější rozměry. Lůžko lze vybavit i vnitřím chlazením a ochraným krytem. Po konzultaci lze dodat i lůžko s vyšší proudovou propustností.

lko_nov_400

 Typové označení
 Přenášený proud (A)
Počet páru kontaktů
 A - 0010 - 18 - 01  1500  2
 A - 0010 - 18 - 02  2250  3
 A - 0010 - 18 - 03  3000  4

Materiál : Měd (cu), Ocel-kryt

 

 Nožové lůžko s pneumatickým přítlakem

 

Tento typ lůžka se vyznačuje kompaktními rozměry. O dostatečný přítlak měděných desek se stará pneumatický válec. K lůžku je nutné přivést stlačený vzduch o 6 barech. Lůžko má diky celistvé kontaktní ploše velkou proudovou propustnost vzhledem k jeho rozměrům. Tento typ lůžka je vybaven vnitřním vodním chlazením, které napomáhá odvádět teplo, které vzniká při průchodu proudu. Pro ruční linky se lůžko dodává s přepouštěcím ventilem na otevírání a zavíraní lůžka. Tento typ lůžka je schopen  převést proud až 6000 A . Pro automatické linky se lůžko dodává s koncovými spínači na vzduchovém pístu, které dávají řídícímu systému informaci o poloze lůžka. (zavřeno / otevřeno)

pneulko_400

 

 

Typové označení : A - 0010 - 13 -15

Materiál : Měd (Cu), ocel-rám

 

 

Klínové lůžko katodové

 

Klínové katodové lůžko se využívá pro usazení kadových tyčí, jejichž konce mají klínový tvar plochy příčného průřezu. tím je zajištěné přesné ustavení polohy katodové tyče. Klínový tvar způsobuje přesné dosednutí a dobrý kontakt katodové tyče s lůžkem. Pod lůžko se vkládá měděná podložka se zahnutým koncem, která slouží pro připojení zdroje elektrické energie. Vzhledem k jednoduchému tvaru se velmi dobře čistí.

klnkatod_400

Typové označení : A - 0010 - 04

Materiál : Bronz

 

 

Tyčové lůžko katodové

 

tyčové katodové lůžko se využívá pro usazení pokovovacích bubnů, jejichž konce jsou zakončeny kruhovými tyčemi o stejném poloměru, jako je poloměr zaoblení dna lůžka. Lůžko se vyznačuje svým jednoduchým tvarem, a však dosedaci plocha tyče na lůžko je menší než u klínového provedení a proto je proudová propustnost nižší. Výhodou tohoto lůžka je výborné zajištění stability pokovacího bubnu při ustavení na vaně. To je zaručeno rozmístěním lůžek 2 na jedné straně a jedno na druhé straně  ( tří bodový styk).

tykatod_400

 

Typové označení : A - 0010 - 07

Materiál : Bronz

 

 

Nožové lůžko anodové

 

Tento typ lůžek se využívá pro upevnění anodových tyčí na vanu. Ve většině případů se s anodovými tyčemi nemanipuluje tak často, jako s katodovými, proto je konstrukce lůžek jednodušší a rozměry menší z důvodu přenosu menšího proudu (rozdělení proudu mezi 2 anodové tyče). Tento typ se využívá pro anodové tyče s nožovým zakončením, dotlačení kontaktních ploch zaručují jednostraně umístěné šrouby.

anod_montovan_400

 

 

 

Typové označení : A - 0010 - 11

Material : Měd(cu), ocel 

 

 

Klínové lůžko anodové

 

Tento typ lůžek se využívá pro upevnění anodových tyčí na vanu.Ve většině případů se s anodovými tyčemi nemanipulujeme tak často, jako s katodovými, proto je jejich konstrukce jednodušší a rozměry menší z důvodu přenosu menšího proudu (rozdělení proudu mezi 2 anodové tyče). Tento typ lůžka se využívá pro anodové tyče s klínovým zakončením, jejichž tvaru způsobuje přesné dosednutí tyče na lůžko a zaručuje stálý kontakt dosedacích ploch tyče na lůžko.

klnanodov_400

 

Typové označení : A - 0010 - 12

Materiál : Bronz

 

 

Plastová lůžka

Plastová lůžka nejsou schopna přenášet elektrický proud jako lůžka elektrovodná, proto se využívají jako podpěrná lůžka na vanách, které neslouží pro pokovování. Lůžka dodávame v provedení jako katodové nebo anodové.

Tvar lůžka je závislý na tvaru katodové (anodové tyče) a vhodně kopírují výrobní řadu elekrovodných lůžek tak,aby umožňovaly jejich doplnění na nepokovovacích vanách

Standartně vyrábíme plastová lůžka z polyetylenu PE 500. Dle zvláštních požadavků zákazníka jsme schopni vyrobit tyto lůžka i z materiálu PE 1000.

 

 

 

Nožové lůžko katodové

 

Tento typ lůžka se využívá pro ustanovení katodových tyčí s nožovým zakončením. Vyznačuje se robustním tvarem. Zaoblení umožňuje katodové tyči bezproblémové usazení v lůžku. 

 

luko_oblouk_400

 

Typové označení: A - 0010-02

 

 

Klínové lůžko katodové

 

Tento typ lůžka se využívá pro ustanovení katodových tyčí s klínovým zakončením, což bezpečně zajišťuje přesné ustavení polohy katodové tyče, popř. pokovovacího bubnu.

lko_pl_klin_katod_400

Typové označení : A - 0010 - 05

 

 

Tyčové lůžko katodové

 

Tento typ lůžka se využívá pro ustavaní pokovovacích bubnů s kruhovým tyčovým zakončením o stejném poloměru zaoblení jako u dna lůžka. Výhodou tohoto typu lůžka je je výborné zajištění stability pokovovacího bubnu při ustanovení na vaně. To je zaručením lůžek o tzv. tříbodovém styku, kdy na jedné straně je jedno lůžko a druhé straně dvě lůžka

 

Varianta A

Typové označení : A - 0010 - 08

tyov_katodov_pl_400

Varianta B

Typové označení : A - 0010 - 09

tyov_2_400

 

 

Nožové lůžko anodové

 

Tento typ lůžka se využívá pro ustavení anodových tyčí s nožovým zakončením  a to především v zásobnících anodových tyčí. Vyznačuje se kompaktními rozměry

noov_anodov_400

Typové označnení  : A - 0010 - 01

 

 

Klínové lůžko anodové

 

Tento typ lůžka se využívá pro ustavení anodových tyčí s klínovým zakončením a to především v anodových zásobnících. Vyznačuje se kompaktními rozměry. Používá se pro menší tyče nebo menší bubny

 

kln_anod_400

Typové označení : A - 0010 - 10

 

 

Regulační podložka

 

Podložka se umísťuje pod všechny typy katodových lůžek má vždy universální připojovací rozměry na vanu. Velikost celé podložky je zavislá na velikosti lůžka pro plastová lůžka s vyrábí u polypropylenu (PP) u těchto lůžek má učl vyrovnávat výšku tak, aby závěs či buben byli vždy ve stejné výšce. 

regulan_podlolka_400_01