Automatické dopouštění

 Automatické dopouštění se využívá tam, kde je zapotřebí udržovat stálou výšku hladiny lázně ve vaně. Jde především o oplachové vany, kde dochází při ponoření zboží vytlačení vody do přepadové kapsy a tím po vytažení zboží ke snížení hladiny.

image002_400
Automatické dopouštění  ve spolupráci s hladinoměrem zajistí, že při snížení hladiny na předem nastavenou minimální hodnotu dojde k dopuštění vody do výšky provozní, na kterou je nastaven hladinoměr.

Automatické dopouštění standartně vyrábíme z polypropylénového (PP) potrubí o světlosti DN25. Je vybaveno dvěma kulovými ventily V1 a V2 a jedním selenoidovým ventilem V, který se stará ve spoluprácí s hladinoměrem o automatické dopuštění.

image004 

V1 - Kulový PP ventil DN25

V2 - Kulový PP ventil DN25

V3 - Selenoidový ventil

 

Při otevření ventilu V2 a uzavření V1 je možné vanu dopuštět ručně. v opačném případě je v provozu automatická regulace vyšky hladiny lázně ve vaně.